ស្អាតហើយ ចិត្តល្អទៀត!! មិនត្រឹមតែជួយនាង ខ្ញុង ប៉ុណ្ណោះទេ ថៅកែហាងម៉ូតូ “ប្រាក់ សម្បតិ្ត” បន្តបរិច្ចាគថវិកា ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ឆា នូវទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលបងប្អូនបាន ជ្រាបរួចមកហើយ ជុំវិញរឿងរ៉ាវតារាកម្លែង អ្នកនាងខ្ញុង ទាក់ទងទៅនិងបំណុលជាងកន្លះលានដុល្លារ ធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរម្ចាស់បំណុលរបស់នាងខ្ញុង ក៏មានឈ្មោះម្ចាស់ហាងលក់ម៉ូតូដ៏ល្បី ប្រាក់ សម្បត្តិ ផងដែរ ប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងម៉ូតូ ប្រាក់ សម្បត្តិ គាត់មានចិត្តសណ្តោសប្រណីខ្ពស់ មិនឲ្យសងបំណុលដែលនៅជំពាក់ចំនួន ២,៤០០ដុល្លារ ហើយឆ្លៀតបាញ់លុយជួយនាង ខ្ញុង ចំនួន ៥០០ដុល្លារទៀតផង ព្រោះតែក្តីអាណិតអាសូរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនៅថ្ងៃនេះ Pich Pich (ម្ចាស់ហាង ប្រាក់ សម្បត្តិ) ក៏បាន បរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងច្រើនជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ឆាកម្ពុជាផងដែរ នូវទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 1500 ដុល្លារ ឯណោះ។ ថៅកែហាងម៉ូតូ រូបនេះ បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា “បេសកកម្មសង្រ្គោះជីវិតកុមារកម្ពុជា 1500$សំរាប់កុមារកម្ពុជា ខ្ញុំរួចរាល់ចុះអ្នកវិញ? ត្រឹមម្នាក់1$ ជួយជីវិតក្មេងបានរាប់លានអ្នក”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment