ឡូយម្ល៉េះ!! គាស់បានពាក្យថា អរគុណ ហើយបែរជាត្រូវបាន ១មុឺនដុល្លារវិញ ផ្លាស់ប្តូរជីវិតទាំងស្រុង ក្នុងពេលលំបាកនាសម័យកូវីដ១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពង់ឆ្នាំង៖ ឈ្នះរង្វាន់ធំបំផុត $10,000 បានផ្លាស់ប្តូរជីវិតអ្នកលក់ចាប់ហួយម្នាក់ទាំងស្រុងក្នុងកំឡុងពេលលំបាកក្នុងសម័យកូវីដ 19 នេះ។ អ្នកនាង នួន ស្រីល័ក្ខ បានឈ្នះរង្វាន់ $10,000។ អ្នកនាង នួន ស្រីល័ក្ខ បាននិយាយថា “វាជារង្វាន់ធំបំផុតដែលខ្ញុំបានឈ្នះក្នុងជិវិតខ្ញុំ។” អ្នកនាង នួន ស្រីល័ក្ខ មានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានអាយុ ៣២ឆ្នាំ អ្នកនាងបាននិយាយថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ខ្ញុំ និងប្តីរបស់ខ្ញុំ បានផ្លាស់មកនៅភ្នំពេញហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅភ្នំពេញ ដើម្បីបើកកន្លែងលក់ចាប់ហួយ។ អ្នកនាង ស្រីល័ក្ខ បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយទាំងទឹកភ្នែកថា “ខ្ញុំ និងប្តីខ្ញុំចូលចិត្តពិសា គោជល់ រាល់ថ្ងៃព្រោះវាបានជួយជំរុញឱ្យពួកយើងមានចិត្តខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃក្តីសុបិនរបស់យើង។” ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាងបន្ថែមទៀតថា៖ “​នៅក្នុងកំឡុងពេលលំបាកនាសម័យកូវីដ 19 នេះ ក្នុងនាមជាអ្នកលក់ចាប់ហួយមួយរូបយើងពិតជាជួបបញ្ហាច្រើនណាស់ព្រោះអ្នកទិញកាន់តែតិចទៅៗ។ យើងរកប្រាក់ចំណេញបានតិចតួចណាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំ និងប្តីខ្ញុំគេងមិនលក់ស្ទើររាល់យប់ ហើយយើងតែងតែពិភាក្សាគ្នា ដើម្បីរកដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចឱ្យការលក់ដូររបស់យើងនៅតែបន្តទៅមុខបានទៀត។ ថ្ងៃមួយខ្ញុំបានគាស់ក្រវិលកំប៉ុង គោជល់ ឱ្យប្តីខ្ញុំដើម្បីជំរុញនូវការតស៊ូរបស់គាត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំធ្លាប់ឮថាលេខ 8 ខ្ទង់នៅលើក្រវិលកំប៉ុង គោជល់ អាចឈ្នះរង្វាន់ធំរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅមើលក្នុង Facebook Page: Red Bull Cambodia ហើយខ្ញុំបានឃើញថាលេខ 8 ខ្ទង់របស់ខ្ញុំដូចគ្នានឹងលេខ 8 ខ្ទង់ដែលឈ្នះរង្វាន់ធំបំផុតពី គោជល់ លេខសំណាង 2021។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែក ដូច្នេះទើបខ្ញុំចូលទៅកាន់ https://www.rbluckynumber.com/ ដើម្បីមើលឱ្យប្រាកដមុននឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ប្តីខ្ញុំ ហើយខ្ញុំបានឃើញថាខ្ញុំពិតជាត្រូវរង្វាន់ធំបំផុតពីគោជល់ពិតប្រាកដមែន។ ខ្ញុំបានរត់ទៅរកប្តីខ្ញុំដោយរំភើបរីករាយដើម្បីឱ្យប្តីជួយមើលគ្នា ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាឈ្នះរង្វាន់ធំបំផុត $10,000 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីគោជល់លេខសំណាងពិតប្រាកដមែន។ យើងបានឱបគ្នាយំដោយក្តីរំភើបរីករាយបំផុត។ យើងមិននឹងស្មានដល់ទេថាយើងអាចមានសំណាងធំបែបនេះក្នុងជីវិតរបស់យើង។ គោជល់លេខសំណាង បានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែសើរឡើង ហើយឥឡូវនេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅក្នុងពេលលំបាកសម័យកូវីដ 19 នេះ។ យើងនឹងពង្រីកការរកស៊ីរបស់យើងឱ្យកាន់តែធំ…

Read More

វាសនាមើលមិនឃើញ!! កែវ អាយុ ២៣ឆ្នាំ ជាពលករខ្មែរ ធ្វើការសំណង់នៅថៃ កែប្រែជីវិតដ៏កម្សត់ទៅ ជាតារាល្បីរន្ទឺពេញស្រុកថៃ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តដែលនិយមលេងបណ្តាញសង្គម ពិតជាបានស្គាល់មកហើយពីឈ្មោះ កែវ អាយុ ២៣ ឆ្នាំ ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកណាៗក៏ហៅលោកថាជាតារា Tik Tok ដ៏មានឈ្មោះល្បីរន្ទឺរទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេសដែរ ជាពិសេសគឺនៅប្រទេសថៃ ។ បើយើងក្រឡេកទៅមើលជីវិតរបស់ កែវ មុននឹងក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សជាច្រើន ហើយថែមទាំងមានឈ្មោះបោះសំឡេងនោះ កែវ ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតកម្សត់ជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមការបញ្ជាក់ពី កែវ ក្នុងបទសម្ភាសមួយនៅថៃកាលពីពេលកន្លងទៅ គេបានឱ្យដឹងថា ដំបូងឡើយដោយសារតែភាពក្រីក្រ បានជំរុញឱ្យលោក និង គ្រួសារបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃ ដើម្បីរកលុយដោះបំណុល ហើយគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺប្រហែល ១០ ឆ្នាំជាងហើយ ដែលលោកបានប្រើជីវិតជាពលករចំណាកស្រុកនោះ ។ ចំណែកឯមុខរបររបស់លោក និង គ្រួសារ ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះ គឺជាកម្មករសំណង លាបពណ៌ផ្ទះ និង រាបឥដ្ឋផ្សេងៗ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានោះដែរ កែវ ត្រូវបានគេដឹងទៀតថា ក្រោយពេលទំនេរពីធ្វើការ កែវ តែងតែថតវីដេអូរាំលេងគ្រប់ទម្រង់ គ្រប់បទ ហើយបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Tik Tok ជារឿយៗ រហូតធ្វើឱ្យមានអ្នកស្គាល់លោកច្រើន និង ចូលមកទស្សនានៅក្នុង Tik Tok ច្រើនលើសលប់នឹកស្មានមិនដល់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺ ត្រឹមតែ ៨ ខែប៉ុណ្ណោះ កែវ ចាប់ផ្តើមមានអ្នកស្គាល់ច្រើនតាមរយៈការចូលតាមដានវីដេអូដែលលោកបង្ហោះក្នុង Tik Tok ហើយចាប់ពីពេលនោះមក កែវ ត្រូវបានគេហៅទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃ ពេលនោះហើយដែល កែវ ចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរវាសនាខ្លួនឯងបន្តិចម្តងៗ រហូតមានសព្វថ្ងៃនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ពេលនេះ កែវ មិនត្រឹមតែទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នោះទេ តែ កែវ ក៏បានផលិតចម្រៀងរួមក្រុមជាមួយនឹងជនជាតិថៃទៀតផង…

Read More

អនិច្ចាណាស់! ប្រជាជន ភូមា ជួបគ្រោះហា និ ភ័ យ ដល់ទៅ ៣ជាន់គ្នាផ្ទួនៗ ក្នុងពេលតែមួយគួរឲ្យសង្វេគ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ដូចដែរដឹងស្រាប់ហើយថា បច្ចុប្បន្ននេះ ថៃកំពុងតែ ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព វឹកវរខ្លាំង ព្រោះតែ ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ វា យ លុ កខ្លាំ ង រហូតដល់មាន អ្នក ជំ ងឺ ត្រូវដេក ស្លា.ប់ តាម ចិញ្ចើមផ្លូវ ព្រោះមន្ទីរពេទ្យ ខ្វះគ្រែព្យាបាល ដោយសារ មានចំនួនអ្នកឆ្ល ងច្រើនពេក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាក្តី ប្រសិនបើក្រឡេកទៅក្នុង ប្រទេសតំបន់អាស៊ាន មីយ៉ាន់ម៉ា ហៅ ភូមា វិញ ក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្មានដែរ ស្របពេល កម្រិតនៃការឆ្ល ងកូវីដ ក៏មានចំនួនច្រើន អ្នកស្លា.ប់ក៏កាន់តែកើនឡើងហើយនោះ ភូមា ត្រូវជួបគ្រោះ២ជាន់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ គឺរដ្ឋមួយក្នុងប្រទេសភូមា កំពុងទទួលរងទឹកជំន ន់ ក៏ធ្វើឲ្យរងការខូ ច ខា តច្រើន ដែលក្នុងពេលនោះ ប្រជាជនក៏ ត្រូវស្លា.ប់ ក្នុងការធ្វើរដ្ឋ ប្រ ហារ ថែមទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ថា នេះបើយោងតាម ការបញ្ជាក់របស់ KhmerTomorrow ដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា ៖ រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ឃើញហើយខ្លោ ចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ទុ ក្ខ ជា ន់ ទុក្ខហើយ ភូមា ជួបគ្រោះ 3ក្នុងពេលតែមួយបញ្ហា ១. កូវីដ-១៩ ២. គ្រោះធម្មជាតិ ៣. ស្លា.ប់ដោយសាររដ្ឋប្រ ហារ របស់របបយោធា ក្រុមជំនួយជនស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាដើរប្រមូលសា ក ស…

Read More

លឿនខ្លាំងម្ល៉េះ!! លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា ថាវិបត្តិកូវីដ១៩ នឹងចប់ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៤សប្តាហ៍ខាងមុខ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថៃ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោក ប្រយុទ្ធ ចាន់អូចា មានប្រសាសន៍ថា ការផ្ទុះរាលដាលកូវីដ១៩ដែលអាក្រក់បំផុត ចាប់តាំងដើមដំបូងនៃរោគរាត្បាតនេះ នៅក្នុងប្រទេសថៃ គួរតែចប់ ក្នុងរយៈពេល២ ឬ ៣ ឬប្រហែល ៤សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៍មាន Bangkok Post ខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រយុទ្ធ ចាន់អូចា ថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលបីម្សិលមិញ ហើយក្នុងនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះ បានណែនាំទីភ្នាក់ងារដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្តល់ព័ត៍មានដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពវិបត្តិកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមជម្រាបថា ប្រទេសថៃបានបន្តរកនូវករណីឆ្លងថ្មីចំនួនលេខដល់៥ខ្ទង់ អស់រយៈពេល១០ថ្ងៃ មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាស្លាប់ជាធម្មតាជាង១០០ នាក់ប្រចាំថ្ងៃ។ ហើយនៅថ្ងៃនេះ ប្រទេសថៃ បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ១៦,៥៣៣ នាក់​និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ១៣៣នាក់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមលោក Sathit Pitutecha មកពីក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹងថា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី មានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹង Covid-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ន រួមទាំងបម្រាមគោចរនៅទីក្រុងបាងកកនឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃនិងការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើស្ថានភាពនៅពេលនោះ។ ប្រសិនបើការរឹតបន្តឹងចាំបាច់ត្រូវពង្រីកឬរឹតបន្តឹង មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ១៩និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺ នឹងត្រូវធ្វើការអំពាវនាវនៅដំណាក់កាលនោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក Sathit បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រុមមន្រ្តីនៅឯកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញក៏បានពិភាក្សាពីវិធានការណ៍បច្ចុប្បន្នក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះ រួមទាំងគោលនយោបាយបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅខេត្តរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីទទួលការព្យាបាលដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តដទៃទៀតដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអត្រាឆ្លងខ្ពស់៕ ប្រភព៖ Bangkok Postr

Read More

ផ្ទុះការសរសើរ! អ្នកឧកញ៉ាចិត្តធម៌ គិត ម៉េង ធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារ ជូនភ្ញៀវពិសេស រំលឹកពីខ្សែជីវិត ជាអ្នកដឹកម្ហូប អាហារកាលនៅក្មេង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង កន្លងមកត្រូវបានមហាជនតែងតែនាំគ្នាកោតសរសើរ ទៅលើការតស៊ូ ភាពជោគជ័យលើមុខជំនួញ និង សុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក។ ជារឿយៗ លោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និង រឿងរ៉ាវនានានៅក្នុងសង្គម ជាពិសេស តាមរយៈកិច្ចការមនុស្សធម៌សំខាន់ផ្សេងៗជាច្រើននាពេលកន្លងមក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើល នាយប់ថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ យោងតាមគណនីផេកផ្លូវការរបស់អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានបង្ហាញពីរូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ក្រោយអ្នកឧកញ៉ា បានធ្វើជាអ្នកដឹកអាហារដោយផ្ទាល់ ជូនដល់អ្នកឧកញ៉ា ហុង ពីវ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះសកម្មភាពដ៏កម្រនេះ គឺបានរំឭកទៅដល់អតីតកាលរបស់ អ្នកឧកញ៉ា ដែលអំឡុងពេលលោកនៅវ័យកុមារភាព ធ្លាប់បានជួបខ្សែជីវិតបែបនេះ ពោលគឺធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកម្ហូបឱ្យភ្ញៀវបរទេស កាលពីជំនាន់នោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលស្រុកខ្មែរ បានធ្វើរឿងមួយនេះមក បណ្ដាមហាជនជាច្រើនបានពោលពាក្យសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ និង បានបង្ហាញពីភាពជាគំរូសម្រាប់មហាជនផងដែរ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចនេះដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមចុច link មួយនេះ https://fb.watch/72nLPT4uUJ/ ដើម្បីទស្សនាវីដេអូ ទំាងអស់គ្នា ៖

Read More