សូមបងប្អូនសប្បុរសជន មេត្តាជួយប្អូនផង ជាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ ធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺមួយនេះ គ្រួសារក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនេយ្យហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះថា Chhoun Kimheang បានអំពាវនាវរក បងប្អូនសប្បុរសជន ជួយដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់ ដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី១២ ហើយធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺ គ្រួសារក្រីក្រ គ្មានលទ្ធភាពព្យាបាល ។ ម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកខាងលើបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបងប្អូនសប្បុរសជនណា ដែលមានទឹកចិត្តមេត្តា ជួយជាថវិកាបន្តិចបន្តួចដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះផង ប្អូនប្រុស មានឈ្មោះ ម៉ូត មាស អាយុ19ឆ្នាំ រៀនថ្នាក់ទី១២រៀននៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាលាវិទ្យាល័យកំពង់ក្ដី រស់នៅ ភូមិពោធិ៍ ឃុំពង្រក្រោម ស្រុក ជីក្រែង ខេត្ត សៀមរាប ប្អូនមានជម្ងឺម្រីញ នឹង របេងកូនកណ្តុល ដោយសារតែម្ដាយ មេមា”យមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងអស់លទ្ធភាពទិញថ្នាំព្យាបាល សូមបងប្អូនមេត្តាជួយ ស៊ែរ បន្តផងអោយបានដល់អ្នកដែលមានទឹកចិត្ត😢😢

លេខទំនាក់ទំនង0978869930សូមជួយគ្នាផងអាណិតណាស់ ស្ដាយមនុស្សល្អៗ មនុស្សពូកែៗ ហេីយឆ្នាំត្រូវប្រលងទៀត😢

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មើលតែស្ថានភាពគ្រួសារគាត់ ពិតជាលំបាកខ្លាំងរកព្រឹកខ្វះល្ងាច មានតែពឹងលើបងប្អូនសប្បុរសជនហើយ មេត្តាសណ្តោសប្រណីផងចុះ ។

Related posts

Leave a Comment