ប្រកាសរកមុខអ្នកសរសេរ បើរកឃើញផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ ឲ្យរាប់ពាន់ដុល្លា ព្រោះរពឹសដៃ សរសេរអក្សរបែបនេះ នៅលើខ្លួនសត្វដំរីទឹក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសអាមេរិក៖បើយោងតាមបណ្តាញសង្គមកំពុងផុសផុលខ្លាំងមែនទែនទាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសចាប់ខ្លួនជនខិលខូចដែលបានសរសេរពាក្យថា “Trump” នៅលើខ្លួនសត្វដំរីទឹក Manatee។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់រកបុរសម្នាក់នោះឃើញនឹងត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលជីវសាស្ត្រចម្រុះ (Center for Biological Diversity)ផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ ៥០០០ ដុល្លារ សម្រាប់អ្នកចាប់ជនខិលខូចបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយរូបភាពដំរីទឹក ដែលត្រូវបានថតដែលមានអក្សរថា “Trump” នៅចំកណ្តាលខ្លួន។ ហើយជននដែលសរសេរអក្សលើសត្វដំរីទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងត្រូវផាកពិន័យប្រាក់រហូតដល់ ៥,០០០ ដុល្លារ និងជាប់ពន្ធនាគារ ១ ឆ្នាំ។ គេបានឲ្យដឹងថាជម្រករបស់ដំរីទឹក Manatee គឺនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទឹករាក់អាមេរិកខាងជើង

អាមេរិកកណ្តាល អាមេរិកខាងត្បូង និងសមុទ្រការ៉ាប៊ីន រកឃើញច្រើនក្នុងតំបន់ទឹកក្តៅនៅរដ្ឋផ្លរីដា ។ហើយពេលនេះដែលប៉ូលីសកំពុងស្វាតស្វែងតាមចាប់ខ្លួនរបស់ជនខិលខូចនោះ។

Related posts

Leave a Comment